Den otevřených dveří ZŠ 

03.12.2016

Dne 3. 12. 2016 proběhl na ZŠ T. G. Masaryka DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Dopoledne proběhla dvě vystoupení našeho kroužku. Návštěvníci se mohli naladit vánoční atmosférou při poslechu nádherných písní od méně známých autorů. Program byl rozdělen do několika částí. Jako první vystoupily děti z pěveckého kroužku ZPĚVÁNEK. Poté následovalo taneční vystoupení pod vedením paní učitelky Loudové. Vánoční atmosféru zpříjemnila i hra na flétničky, které vede paní učitelka Valnohová. Závěr opět patřil pěveckému sboru ZPĚVÁNEK. Jako první zazněla nádherná píseň Kdy se vrátíš táto, kterou společně zpívají obě paní učitelky Pelikánová a Tručková s doprovodem dětí ze sboru. Děti zazpívaly několik velmi emotivních písní a nejedny oči nezůstaly suché. Závěrečnou píseň "O Vánocích" od Dády Patrasové si s dětmi zazpívali i návštěvníci. Vystoupení trvalo téměř hodinu a mělo velký úspěch.